Browsed by
Tag: pokerová matematika

Pravděpodobnost flush před flopem

Pravděpodobnost flush před flopem

Příklad: Jaká je pravděpodobnost, že přijde 0,1,2 nebo 3 karty s požadovanou barvou na flopu, pokud v ruce držím 2 karty dané barvy (pravděpodobnost flushe v dalších kolech).

4 situace:

1) ?, ?, ?
2) ?, ?, ?h
3) ?, ?h, ?h
4) ?h, ?h, ?h

Na pořadí nezáleží, pravděpodobnost jednotlivých jevů vypočítáme jako podíl mezi počtem možností zvolení dané kombinace a počtem všech možností zvolení 3 karet z balíčku. Mezi-výpočet:

Počet všech možností volby tří karet z balíčku padesáti karet: [math]K(3;50) = 19600[/math]
Počet možností, jak vytáhnout 0x barvu a 3x nic: [math]K(3;39) = 11*741 = 9139[/math]
Počet možností, jak vytáhnout 1x barvu a 2x nic: [math]K(1;11) * K(2; 39) = 11*741 = 8151[/math]
Počet možností, jak vytáhnout 2x barvu a 1x nic: [math]K(2;11) * K(1; 39) = 55*39 = 2145[/math]
Počet možností, jak vytáhnout 3x barvu a 0x nic: [math]K(3;11) = 165[/math]

Nyní, pro kontrolu sečteme počet všech čtyř možností a porovnáme s počtem všech možností vypočítaných v prvním kroku = 19600.…

Pokračovat ve čtení článku

Porovnání pravděpodobnosti banku a sestavení kombinace

Porovnání pravděpodobnosti banku a sestavení kombinace

Jakmile máme spočítaný poměr pravděpodobnosti banku a pravděpodobnosti kombinace, je potřeba je porovnat.

Pokud je pravděpodobnost vytvoření kombinace vyšší než pravděpodobnost banku, hrajte. V opačném případě složte. Pokud to uděláte opačně, budete dlouhodobě prodělávat.

Příklad

Pravděpodobnost banku je 1:5, pravděpodobnost kombinace je 1:2. Porovnáváme tedy 1:5 (tj 1/6 == 16%) a 1:2 ( tj 1/3 == 33%).

Tyto čísla lze interpretovat následovně: pokud každou šestou hru vyhrajeme, jsme na 0$. A zároveň dle pravděpodobnosti kombinace víme, že vyhrajeme každou třetí hru.

Šance na kombinaci je tedy vyšši, konkrétně dvakrát. To znamená, že v dlouhodobém měřítku budeme vyhrávat dvojnásobek částky do hry vkládané.…

Pokračovat ve čtení článku

Šance banku (pot odds)

Šance banku (pot odds)

Číslo určuje poměr mezi výší sázky a velikosti banku (včetě vsazené částky). Různé zdroje uvádí různé způsoby, jak tento poměr vyjádřit. Správné způsoby jsou dva, bohužel některé zdroje je mezi sebou zaměňují, čímž do všeho vnášejí dost nejasností.

Pravděpodobnost versus Šance

Pravděpodobnost

je číslo, které udává poměr mezi požadovaným stavem ku všem možným stavům. Správný zápis pravděpodobnosti je 1/3. Toto číslo znamená, že máte 1/3, tj. 33% šanci, že v dané situaci uspějete.

Šance – odds

je číslo, které udává poměr mezi požadovaným stavem ku nežádoucímu stavu. Správný zápis šance je 1:2. Toto číslo má stejný význam jako v předchozím příkladu.…

Pokračovat ve čtení článku

Počítání pravděpodobnosti sestavované kombinace

Počítání pravděpodobnosti sestavované kombinace

Fakta

52 karet, 2 karty v ruce. 0, 3, 4, 5 karet na stole. 13 karet od každé barvy. Karty v rukou protihráčů se počítají, jako by byly v balíčku, pokud si nejsme na 100% jisti, že víme co v ruce mají.

Zjednodušený výpočet

Pokud počítáme pravděpodobnost před turnem, vezmeme “outs”(viz poznámka) a vynásobíme je čtyřmi. Pokud již jsme na turnu a počítáme jen river, vynásobíme číslo dvěma. Některé zdroje uvádí k číslům přičítat / odčítat různé konstanty od jedné do čtyř, ale přesnosti to spíše ubíra. Viz tabulka na konci.

  • pro turn vynásobit outs x 4
  • pro river vynásobit outs x 2

Přesný výpočet

  • výpočet pro turn je [math]1-(frac{47-outs}{47}*frac{46-outs}{46})[/math]
  • výpočet pro river [math]1-(frac{46-outs}{46})[/math]

Pravděpodobnost “padne na turnu nebo na riveru” spočítáme tak, že zjistíme pravděpodobnost jevu “padne libovolná karta kterou nechceme následovaná druhou libovolnou kartou kterou nechceme”.…

Pokračovat ve čtení článku