Browsed by
Tag: zalozeni rohu

Odbednění stropů a založení rohů 2. patra

Odbednění stropů a založení rohů 2. patra

Dnešní den na stavbě byl v porovnání s pátkem mnohem méně hektický. Ráno jsme se nejprve pustili do odbedňování stropu, překladů a nosného sloupu. Příjemným překvapením bylo, že oba překlady i sloup se nám krásně vylily betonem, zřejmě i díky intenzivnímu vibrování.

2015-08-31 12.31.50

Spolu s projektantem se pak kluci pustili do založení rohů v horním patře. Nejprve změřili nivelákem výšku betonu na stropě. Přestože vylívání bylo v pátek dost divoké, tak rozdíl je maximálně 2 cm. A pak už se měřilo a měřilo, aby seděly délky i pravé úhly, a když bylo vše OK, hodilo se to na zakládací maltu.

Dalším a posledním úkolem dneska byl úklid bednění. Z použitelných OSB desek jsme vytahali hřebíky a šrouby a jsou připravené na další akci, což bude šalování věnce. To, co už bylo moc měkké nebo příliš prošpikované šroubama a hřebíkama, jsme hodili na hromadu a v průběhu dne spálili. Škoda jenom, že bylo dnes zase 34 stupňů, jinak bychom si nad ohněm opekli na oběd špekáčky 🙂

Na závěr jsme pak ještě očistili od betonu plechové bednění z půjčovny společně se vzpěrami, které už bylo možné sundat. Vše jsme nachystali vedle brány, takže si je zítra budou moct odvézt zpět a tím jsme si taky udělali místo na zítřejší druhou a poslední várku cihel z Vapisu.

2015-08-31 16.20.04

Kolem čtvrté jsme měli hotovo a tak jsme pro dnešek vyhlásili padla. Tady je video, v průběhu něhož se nepatrně změní úhel. To proto, že foťák stojící na skrývce a asi deseti paletách dnes úplně neustál poryvy větru a v jednom okamžiku jsme ho chudáka našli ležet i se stativem a externí baterkou vedle boudy. Naštěstí přežil a zítra tak bude opět připraven do akce 🙂

Cestou domů jsme se ještě stavili pro dvě 50 litrové bečky, jelikož množství jablek na stromě i pod stromem několikanásobně převyšuje naši roční spotřebu a co nerozdáme jsme se tím pádem rozhodli hodit do bečky a nechat si v palírně vypálit naši vlastní Vodníkovici. Přece jenom bude potřeba příští rok uspořádat kolaudačku, tak ať to máme trošku stylové 🙂

2015-08-31 20.12.05

Další zastávkou na cestě domů pak byl ještě sběrný dvůr, jelikož jsme se potřebovali zbavit aspoň části odpadů, které jsme na stavbě už vyprodukovali. Jelikož se odpad L snažil už dopoledne udat ve sběrných dvorech v okolních vesnicích, ale všude mu byl odmítnut se slovy, že aby nám ho přijali, museli bychom být obyvateli dané vesnice, byl už značně vypruzen.

Když jsme zastavili v brněnské sběrném dvoře, tam nám pro změnu řekli, že odpad ze stavby (roztříděné igelity, plastové pásky z cihel a pet flašky) nám nevezmou, protože likvidují pouze odpad z domácností a že si to máme odvézt do asy, kde nám to za poplatek zlikvidují. Na to jim L už zcela nepokrytě vysvětlil, že pokud to ani oni nevezmou, tak zastaví u nejbližší popelnice a odpad tam naháže, protože už na to dneska fakt nemá, a že se opravdu snaží recyklovat a chovat se zodpovědně, ale co je moc, to je moc. Nejsem si jistá, jestli je nakonec obměkčila jeho upřímnost, nebo totální zoufalství, které z něj čišelo, ale nakonec nám dovolili odpad vyhodit u nich 🙂 I tato mise byla tedy nakonec úspěšná.

2015-08-31 12.54.49

První šár a dodávka VPC

První šár a dodávka VPC

Na dnešní ráno byla objednána dodávka dvou kamionů s VPC. Předtím, než v 8 hodin dorazily, bylo ovšem potřeba udělat místo pro bagr s vidlema, což znamenalo roznést zbytek Ytongu po obvodu desky. Jelikož domluvený brigádník měl zpoždění, tento úkol zbyl na nás, takže ráno bylo poměrně kondiční.

Stihli jsme to tak akorát, po transportu poslední tvárnice se skoro hned objevil první kamion. Spolu s ním dorazil i nakladač s paleťákem, pomocí něhož jsme pak palety rozváželi po desce.

Jestli nošení Ytongu bylo kondiční, tak tohle už byla dřina jako prase. I si navíc v jednu chvíli zapomněla prostředníček mezi dvěma paletama, což mělo za následek zděšený výkřik, několik poskočení po desce a teď večer prst fialový na dvou místech. Naštěstí hybnost zůstala zachována, takže večer stále udrží vařečku, a k permanentnímu make-upu se přidalo ještě tetování 🙂 Drsné holky totiž vždycky mají tetování 🙂

2015-08-11 08.45.18

Naštěstí v průběhu vykládání dorazil i zpožděný brigádník, takže síla jedné I byla nahrazenou silou 1,5 I. Ta se tak mohla přesunou za foťák a foukat si zraněný prstíček (což samozřejmě nedělala, protože drsné holky si nikdy nefoukají prstíček).

Palety, které se nevešly na desku, se pak rozmístily kolem desky společně s objednanými půlkami, překlady a zdící maltou. Je toho požehnaně, na pozemku máme momentálně 50 palet stavebního materiálu a to by měl příští týden dorazit ještě jeden kamion. Uvidíme, kolik se toho do té doby stihne zpracovat.

2015-08-11 15.55.12

Pak už se náš mistr zedník i s pomocníkem mohli opět pustit do zdění. Pro nás to znamenalo, že přesně po 28 dnech jsme nemuseli vůbec nic dělat a jen koukat, jak se za nás pracuje. To nás tak unavilo, že jsme si z toho museli jít lehnout pod jabloň 🙂

2015-08-11 15.53.04

Chlapi zdili asi do 5 hodin odpoledne a výsledkem jsou založené obvodové zdi. Při kontrolním přeměření jsme zjistili asi 3 menší nerovnosti, které nám zedník slíbil zítra vyrovnat škrabkou. Nicméně našemu laickému oku přišla kvalita odvedené práce velmi dobrá, uvidíme ještě, co na to zítra řekne náš projektant.

2015-08-11 15.52.28

Tady ještě video, kde krom rána nejsme skoro vidět, protože teď už za nás (aspoň na chvíli) dělá Samo 🙂

A ještě jedna dobrá zpráva, zítra dorazí zahradní nábytek, takže si pod jabloní zřídíme provizorní pokojíček, ze kterého se opět budeme moct aspoň částečně zapojit zpět do pracovního procesu.

Zakládání rohů aneb drama, které se nekonalo :-)

Zakládání rohů aneb drama, které se nekonalo :-)

Dnes jsme začali zakládat první izolační šár z Ytongu. V 7.30 jsme se na pozemku sešli s projektantem a zedníkem. Zedník nakonec dorazil sám, ačkoli původní domluva byla, že bude pracovat ještě s parťákem a jedním helfrem. Jeho parťák si ale nakonec našel jinou fušku a na nás i na kolegu se vykašlal. A ještě mu přetáhl helfra, aby toho náhodou nebylo málo. Za nás jsme byli rádi, že tato situace nastala dřív, než se začalo zdít, protože parťák nám od začátku nebyl moc sympatický a měli jsme ho spíše za vykuka. Aspoň nebude potřeba s ním řešit problémy v průběhu stavby.

Začali jsme založením rohů. Po zkušenosti se ztraceným bedněním, kde nám jeden roh ulítl, jsme vše poměrně pečlivě a raději dvakrát změřili a projektant všechny míry kontroloval podle svého výkresu. Založit rohy tak, aby zdi nebyly křivě, je poměrně velká věda. Jakmile se pohne s jednou tvárnicí, musí se zpravidla hnout i se zbytkem, a v našem případě 8 rohů je to taková hra Škatule hejbejte se.

2015-08-10 08.34.15

Jakmile jsme usoudili, že máme vše správně, zedník se chopil svého náčiní a rohy začal vyzdívat, přičemž mu projektant určoval správnou výšku pomocí niveláku. Po vyzdění rohů se pak zedník pustil do vyzdívání nosných zdí a my mezitím roznášeli tvárnice po základech a nanášeli penetraci na zbývající Ytong. I. si zvládla nevhodnou manipulací s kanystrem ohodit skoro celý obličej včetně očních víček a rtů penetračním nátěrem, což bylo vtipné jen do té doby, než to začala čistit ředidlem. Ředidlo na sluníčku pekelně pálilo, takže byly zneškodněny jen největší škody, zbytek byl prohlášen za permanentní make-up s tím, že se to časem sloupe 🙂

Pak jsme vyrazili na oběd a na nákup dalších pytlů s maltovou směsí. Tím, že se nám deska nepovedla vylít úplně rovně bylo potřeba vyrovnat nerovnosti a spotřeba malty tak byla poměrně vysoká.

Když jsme se vrátili z oběda, zedník koumal jednu zeď s tím, že je nějaká šišatá. A tak jsme vzali do ruky metr a výkres s půdorysem prvního patra. Zjistili jsme, že nejen, že je tato jedna zeď šišatá, ale zároveň že podle výkresu nesedí ani její délka. Měřili jsme tedy dál a postupně jsme zjišťovali, že v podstatě všechny rohy máme založené špatně, protože realitu se od výkresu liší od jednoho do pěti centimetrů. To už nám začalo být poměrně ouzko a volali jsme proto přítele na telefonu. Projektant byl ovšem odjetý mimo a přijet k nám měl až za 2-3 hodiny.

Tento čas jsme plodně využili tím, že jsme vše ještě asi desetkrát změřili, abychom nebyli za blbce, a vymysleli strategii, které rohy a zdi ponechat (jeden roh a jedna zeď) a co všechno vybourat a udělat znovu (zbytek).

Než projektant dorazil, zedník vyřknul domněnku, že až přijede, určitě nám vysvětlí, že to měříme nebo počítame blbě, ale výkres nelhal, kóty zkrátky neseděly. Jediné, nad čím jsme se pozastavovali, bylo, že tam, kde byly kóty pro jednu místnost uvedeny vícekrát, tak tam se nikdy součet menších kót nerovnal součtu delších. Přesto ale žádný součet nesouhlasil s naší realitou, proto jsme byli přesvědčeni, že zakládání se nám moc nepovedlo.

Když projektant dorazil, podíval se na výkres, pak na nás a řekl, že součty nesedí, protože venkovní kóty se ze zaokrouhlují (zvyklost při zdění klasických cihel) a proto nikdy nemůžou sedět. Že to, na co se musíme dívat, jsou kóty vnitřní a že si je celkem jistý, že to máme všechno správně, protože jsme tentokrát měřili dvakrát a řezali jen jednou. Ale že asi udělal chybu, když nám na stavbě nenechal podpůrný výkres se správnými kótami zdí i uhlopříček, který měl ráno s sebou a podle kterého jsme vše zakládali ;-).

A pak světe div se, udělal simsalabim a skoro všechny rozměry najednou odpovídaly (plus mínus 1 cm) kótám uvnitř výkresu 🙂 U dvou cihel pak byl rozdíl více než jeden cm (2cm) a tam jsme se dohodli, že se tvárnice ještě vysekají a opraví tak, aby bylo vše naprosto pintlich. A tím bylo ukončeno drama, které se nekonalo 🙂

Celý jeho záznam je tady.

Už několik dní plánujeme, že si pod jabloň koupíme plastové židle se stolem, aby bylo kde aspoň trošku spočinout a schovat se před vedrem. A jelikož jsme ze stavby odjížděli “už” v 7, rozhodli jsme se, že ještě sjedem do makra, kde si nábytek koupíme. Bohužel jsme minuli letní výprodeje a v Makru už nic neměli a naopak v Baumaxu, Hornbachu i Bauhausu měli ceny opět naražené až kamsi. Po příjemné hodině a půl objíždění řetězců L naše rozjímání nad cenama ukončil tím, že není magor, aby za zahradní nábytek na stavbu dal 3 tisíce, čímž byla mise ukončena a onačena nálepkou failed 🙂

Teď už tady vybírá nábytek na eshopech a vypadá to, že nakonec nás nebude stát ani polovinu. Jen si na něj budem muset ještě chvilku počkat 🙂

Založení rohů ztraceného bednění

Založení rohů ztraceného bednění

Tak dnešek byl přesně tak, jak jsem psal včera. Myslel jsem si, jak si u založní pár rohů odpočinem a nakonec to byla slušná makačka.

Na pozemku jsme dneska začínali vcelku pozdě, až ve dvě ;-). Ráno jsme ještě řešili dokončení vyjmutí z půdního fondu a aktivaci hypotéky, abychom mohli začít čerpat v momentě, kdy nám dojdou úspory naše (naštěstí úspory zatím ještě jsou, takže minimálně základovou desku snad zvládnem z našeho). V poledne jsme pak byli ješte v servisu s tažným a vlekem, takže už nám zase vše svítí a bliká, jak má.

2015-07-22 16.35.24

Založení rohů samo o sobě je mnohem větší drbačka, než jak se může zdát a než jak to vypadá na našem timelapsu. Tady patří velký dík projektantovi, který nám se založením dneska trpělivě pomáhal, ačkoli my sme minimálně ze začátku spíš škodili ;-).

2015-07-22 15.39.46

Bylo potřeba ve všech rozích desky tvárnice nejprve vycentrovat tak, aby byly budoucí základové pasy přesně pod nosnými zdmi a aby byly v pravých úhlech. To obnášelo spoustu popostrkování tvárnic tam a zpátky, přeměřování vzdáleností a úhlopříček.

2015-07-22 16.28.18

Když bylo zaměřeno, bylo potřeba tyto rohy vyzdít a uložit do správných výšek, aby finální deska byla rovná a né nějaký šišojd ;-).

2015-07-22 16.42.43

Ze začátku nám (především mně) ukládání tvárnic vůbec nešlo, ale po stavebním mentoringu od projektanta už to začalo i docela jít (ale na jídlo bych si tím vydělal s odřenýma ušima).

Ke konci už ukládání docela frčelo, ale stejně nám celý proces od začátku zaměření po uložení poslední cihly na maltu trval cca 5 hodin. A to nám ještě u míchačky zdatně sekundoval kamarád, bez něj by to trvalo ještě dýl.

2015-07-22 16.32.43

Zítra nám na pozemek dojdou brigádníci, co budou roznášet cihly podél pasů, míchat a vozit maltu a já budu nadále pilovat své zednické schopnosti. “Propojení” jednotlivých rohů by už mělo být mnohem snazší, protože za pomoci provázku budu rovnat jednu cihlu za druhou. Nebo to zase dopadne tak, jak vždycky a domů zase polezem po čtyřech.

A samozřejmě ještě timelapse video 😉