Browsed by
Tag: vodovodni pripojka

Vodovodní přípojka hotovo

Vodovodní přípojka hotovo

Tak jsme téměř u konce s jednou budovatelskou akcí a těsně na začátku (snad) té druhé. Dneska nám oficiálně namontovali vodoměr do naší nové vodoměrné šachty a my tak máme krom finálního papírování uzavřeme naši šestimesíční budovatelskou akci.

Vodu jsme začali řešit hned na začátku ledna, protože se rychle rychle dělá silnice. Témeř tři měsíce trvalo, než jsme vše vyběhali a získali stavební povolení. Od získání stavebního povolení pak uběhly další tři měsíce, kdy jsme neustále naháněli místního bagristu, případně čekali až nám IMOS milostivě dovolí vjezd na stavbu atd.

Naštěstí jsme na to tolik nespěchali, takže jsme bagristu nechali dodělat více akutní stavby, které souviseli s kompletní předělávkou silnice a nechali mu relativně volnou ruku s realizací (výměnou za to, že nám pak expresně udělá základy až to budeme potřebovat).

2015-07-02_16-41-05

Protože se ale už snad pomalu blíží stavební povolení, bylo potřeba začít trochu urgovat a tak se konečně toto pondělí začalo s bagrováním a usazováním.

2015-07-02_16-43-51

Ve středu jsme pak s VASem vyřídili žádost o připojení. Na VASu probíhalo všechno naprosto parádně, všechno si tam připravili na základě telefonátu a my se tam pak zastavili jen podepsat pár papírů. Po podpisu jsme se domluvili, že se v pátek 12:30 potkáme na pozemku, provedou montáž a bude hotovo.

Jak slíbili také udělali a my dneska podpisem stvrzovali montáž a převzetí vodoměru se stavem 00000.

2015-07-02_16-55-46

 

Teď musíme ještě dotáhnout do finále papírování. Musíme nechat celou stavbu vytyčit geodetem a požádat od stavebního úřadu kolaudaci. Na SÚ se stavíme v pondělí, kdy rovnou budeme zjišťovat jak jsou daleko s naší ohláškou, jelikož se zákoná lhůta 30-dnů jim končí toto úterý.

PS: Šachta je fakt dobrá, dalo by se tam schovat před případnou zombie-apokalypsou, případně ji napustit vodou a udělat si tam parádní bazének. Na druhou stranu, doporučuju nenechat se tam zavřít od drahé polovičky, je to tam pak strašidelný a je tam tma 🙂

Vodovodní přípojka díl I – projekt za pět minut dvanáct

Vodovodní přípojka díl I – projekt za pět minut dvanáct

Vodovodní přípojka. Jak to zní jednoduše. Ještě jednou, vo-do-vod-ní pří-poj-ka. Teprve díky tomu, že projekt na vodovodní přípojku jsme museli vyřídit sami, jsme dostatečně ocenili, že veškeré ostatní papírování za nás vyřídí náš projektant. Ale pěkně od začátku.

Na začátku ledna nám přišlo nevinně vyhlížející vyrozumění od obce, že se co nevidět začne s opravou krajské silnice vedoucí kolem našeho pozemku. Na to po čase dorazilo oznámení, že jelikož nemáme hotovou přípojku na vodu, máme si urychleně nechat zpracovat projekt, protože až se silnice dokončí, po dobu záruky (5 let) se do ní nebude moct šáhnout, natož pak hrábnout.

Rozhodně je dobře, že nás o tomto informovali už, když jsme na podzim pozemek kupovali a na stavebním úřadě kvůli němu několikrát byli, a ne až v době, kdy bylo všechno urgentní a akutní. Ne, dělám si srandu, tenkrát nám o tom nikdo neřekl, takže samozřejmě všechno bylo urgentní a akutní.

Dobrá zpráva byla, že realizátor stavby měl vybudovat i přípojky, takže to vlastně znamenalo jenom zpracovat projekt a získat na něj územní souhlas. V pohodě, řekli jsme si, a hned projekt začali řešit.

Našli jsme milou paní, která si sice za projekt řekla 4500Kč, což nám přišlo dost, ale zase byla ochotná se ihned pustit do práce a do týdne nám měla odevzdat výstup. Plni optimismu, že přípojku v pohodě stihneme, že to za nás někdo udělá a že je to vlastně všechno strašně jednoduché, jsme si užívali sladké nevědomosti.

Jak moc jsme se pletli se ukázalo poměrně záhy. Milá paní nám sice projekt vypracovala do týdne, do týdne také získala vyjadřovačky od EONu, O2, životního prostředí, městyse a další, ale bohužel nám oznámila, že jelikož sousedíme s krajsou silnicí, budeme muset získat ještě stanovisko Kraje a SÚSky (Správa a údržba silnic), a že to už taková brnkačka nebude.

A taky nebyla. Nejdřív jsme asi po měsíci získali vyjádření SÚS, že teda můžeme přípojku v silnici provést. Pak jsme kontaktovali Kraj, kde nám potvrdili, že si můžeme požádat o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene. Tak jsme si podali žádost o uzavření smlouvy. Pak jsme podepsali smlouvu o smlouvě budoucí. A ta pak 3 týdny čekala, než se dostane na zasedání rady Kraje, kde nám ji laskavě podepsali.

Někde v mezičase (a že ho bylo dost) jsme získali povolení na zvláštní užívání silnice od našeho správního obvodu a kde jsme jim za jeden papír ponechali 1000Kč v podobě správního poplatku za vyřízení. No mohli nám to aspoň vytisknout na dva papíry místo oboustranně, abychom měli pocit, že ten text vložený nejspíš metodou ctrl+c/ctrl+v má alespoň nějakou hodnotu 🙂

Nutno ovšem podotknout, že jednání úředníků, se kterým jsme se setkali, bylo všude nadmíru slušné a přátelské a že termíny zpracování ani poplatky nebyli schopni nijak ovlivnit.

No a tak jsme milé děti po téměř třech měsících zkompletovali projekt na vodovodní přípojku, nechali ho potvrdit Vodárenskou akciovou i s příslibem, že jednoho krásného dne nás opravdu k vodovodnímu řadu připojí a to vše jsme vítězoslavně odnesli na stavební úřad.

Naštěstí za tu dobu ani realizátor stavby s pracemi příliš nepohnul (nad důvody moc nemá cenu se zamýšlet, buďme rádi za ty dary) a tak to vypadá, že voda nakonec přece jenom bude. Nebo ne?

(To be continued…)