Browsed by
Tag: komponenta

Loxone – propojení s modulem Quido od Papoucha

Loxone – propojení s modulem Quido od Papoucha

Na této stránce najdete návod a Loxone program pro propojení modulu Quido ETH od firmy Papouch s Loxone miniserverem. Díky tomu lze výrazně ušetřit na digitálních vstupech i výstupech. Místo ceny 9.990 Kč za extension se 12+4 vstupy lze koupit za 10.285 Kč Quido modul se 100 vstupy, případně za 6100kč modul 2/32 se 32 relátky.

Program je určen pro síťovou ETH (ethernet) verzi, pro kterou není potřeba dokupovat další RS232/RS485 extension (za další 4249 Kč), která je jinak vyžadována pro připojení Quida či jiného modulu přes klasický Modbus protokol.

Program funguje tak, že dekóduje UDP signály z Quida a nastavuje stav předdefinovaným značkám (v základu pojmenované jako Quido-1 až Quido-100). Ty pak můžete v Loxone configu použít jako klasické digitální vstupy Loxone.

loxoneconfig_2016-09-26_16-05-37

Pro výstupy pak funguje tak, že přes vzorec se slučuje až 32 hodnot do vstupů programu, který poté zapíná/vypíná relátka.

Jak to celé funguje

V základním režimu funguje modul Quido s protokolem Modbus. Ten má ale svá omezení, a to především v rychosti a nutnosti dotazování místo notifikování (oznamování) změn. To pak zatěžuje Loxone miniserver a díky omezené rychlosti dotazování není schopen vždy správně vyhodnotit například stisknutí tlačítek.

Nabízený PicoC program pro Loxone tento problém řeší tak, že namísto dotazovacího Modbusu se využije notifikace změn vstupů pomocí UDP paketů a jejich následné dekódování na straně Loxone.

Z pohledu uživatele, tedy Vás, to znamená jen zakoupit Quido, nastavit správně Quido (viz návod níž) a do Loxone překopírovat bloky z dodaného Loxone souboru spolu s dodaným PicoC programem.

Jak získám přístup k nabízenému programu

Jelikož implementace mne stála nemálo času a nervů, rozhodl jsem se program nedat úplně zdarma. Cenu jsem nastavil tak, aby se Vám to ještě nevyplatilo lopotit se s tím sami a zároveň mně se vyplatilo tomu dělat stránky a nějakou podporu.

Proto jsem cenu nastavil na 2000Kč. Za tuto cenu získáte přístup k této i všem budoucím verzím programu.

Částku lze zaplatit buď přes PayPal nebo převodem na účet. Před samotnou transakcí mne kontaktujte na email [email protected], kde se pak domluvíme na zaslání souborů a případně dalších technických detailech.

Stav implementace

Nabízený program je kompatabilní se všemi ethernetovými (síťovými) variantami Quida od firmy Papouch.

Podporováno

 • podpora až 100 vstupového modulu
 • podpora modulu s až 32 výstupy
 • automatický refresh stavu vstupů pro případ ztráty paketu (konfigurovatelné)
 • v případě restartu Quida automatická obnova spojení i stavu vstupů
 • v případe restartu Loxone automatická obnova spojení i stavu vstupů

Omezení programu

 • nelze pracovat s hodnotou teploměru
 • jeden uživatel hlásil, že v poslední verzi Loxone 10 pozoruje zpoždění UDP paketů v případě, že delší dobu (~1 minutu) mačká tlačítko rychleji než 5x – 10x za sekundu (nikdo jiný to zatím nepotvrdil ani nepozoroval). Při hlubší analýze jsme s ním zjistili, že mu to dělá opravdu jen na verzi 10, v případě downgradu na 9 nebo 8.1 (kterou používám já) se zpomalení neděje. Pokud Quido hodláte používat na detekci stisku tlačítka, jako senzory oken, žaluziová tlačítka, atd. tak nikdy toto omezení nepotkáte. Pokud pro Vaši aplikaci potřebujete přijímat kontinuelně změny stavů rychleji než 5-10x za sekundu, tak v případě, že Váš Miniserveru bude toto zpoždění vykazovat, bude potřeba případně downgrade na nižší verzi, nebo používat nativní Loxone extension na tyto rychlé akce. Bohužel zatím nevíme, zda se jedná o chybu nebo záměr firmy Loxone. Více info o této situaci zde https://www.vodnici.net/community/loxone-a-arduino/quido-a-novy-loxone-config

Záruka

Záruka je na funkčnost v době nákupu. Pokud se Vám můstek nepodaří rozchodit, tak Vám s tím pomohu.

Bohužel, ale není možné dát jakoukoli záruku na to, že bude můstek fungovat s další budoucí verzí. Loxone si může usmyslet cokoli a stejně jako zabil Modbus může zabít UDP. Pokud chcete záruku, kupte si original Loxone příslušenství. Pokud mít vstupy za 10% ceny, kupte si Qudio a můj můstek, ale počítejte s tím, že v nejhorším případě zůstanete u nějaké poslední verze bez dalšího updatu. Osobně si myslím, že to nevadí. Sám používám doma starší verzi, jelikož mi více vyhovuje staré zelene v8 rozhraní, než to nové černé dlaždicové.

Ohlášené a nevyřešené problémy programu

 • v současnosti nejsou známy žádné problémy

Návod

Pro rozchození komunikace je potřeba nastavit zvlášť modul Quido a zvlášť Loxone miniserver. Jako první nastavte například Quido, jako druhé Loxone (pořadí nehraje žádnou roli). Po nastavení obou zařízení začne komunikace okamžitě fungovat.

Návod nastavení Quida

Pro správné propojení Quida a Loxone je potřeba nastavit Quido modul do režimu UDP komunikace s fixní IP adresou.

chrome_2016-09-26_16-01-15

 1. IP adresa zařízení. Zde zadejte IP adresu pro modul Quido. Tuto adresu je pak potřeba nastavit do Loxone programu
 2. Port, na kterém bude Quido naslouchat pro řídící UDP pakety, zde nastavte 10002
 3. Režim Quida. Zde je potřeba nastavit UDP
 4. IP adresa Loxone Vašeho miniserveru
 5. UDP port, na kterém bude Loxone naslouchat. Nastavte 10001
 6. Dejte uložit a vyčkejte na restart Quida

Návod pro nastavení Loxone

 1. ze souboru Quido-loxone.loxone zkopírujte obsah záložky Quido do Vašeho programuloxoneconfig_2016-09-26_16-10-03
 2. V případě, že máte zájem také o ovládání výstupu, zkopírujte z druhé záložky také bloky pro výstupy
 3. ze souboru Quido-loxone.h zkopírujte obsah do komponenty “Program”.  chrome_2016-09-26_16-18-32
 4. Stejný program zkopírujte také do bloku program pro ovládání výstupů.
 5. V obou programech upravte hodnotu konstant c_remote_listen_address aby obsahovala IP adresu a port Vašeho Quida tak, jak jste ji nastavili v bodě 1) a 5) v návodu “Jak nastavit Quido”
 6. upravte hodnotu konstanty c_remote_write_address aby obsahovala Vaši IP adresu a port Vašeho Quida tak, jak jste ji nastavili v bodě 1) a 2) v návodu “Jak nastavit Quido”
 7. V případě potřeby můžete změnit hodnotu c_auto_refresh_every_sec, která určuje, jak často se kontroluje stav Quido vstupů.
 8. Dále můžete upravit hodnotu c_relay_check_period_msec, která určuje, jak často se kontrolují stavy vstupů
 9. A jako poslední, pomocí konstanty quido_bridge_mode nastavte, jestli má program běžet v řežimu VSTUPŮ (hodnota 0) nebo VÝSTUPŮ (hodnota 1).
 10. Uložte změny do Miniserveru Loxone a vyčkejte na restart.

Ukázky funkčnosti

Changelog (seznam změn)

Seznam změn a čísla verzí programu QuidoLoxoneBridge.

Ver Popis změny Change description
v12 (2018/11/22) Přidána kontrola CR bytu na konci UDP a kontrola CRC celého paketu kvůli prevenci kolizím Added check for ending CR byte and calculation of CRC checksum of whole packet
v11 (2018/10/30) Upravena maska na registraci naslouchacího režimu. Pro 60/3 Quida hlásilo Quido chybu ack3 neplatná data. Updated bit mask for registration to listening mode. 60/3 quido reports error ack3 error data
v10 Odstraňena kritická chyba v opravě spadlého spojení, která mohla způsobit 100% vytížení CPU Critical bugfix in connector method. Sometime program can takes 100% cpu
v9 Odstraňeny debug hlášky aby neplnily zbytečně logy Removed debug outputs to save log sizes
v8 Optimalizace(komprimace) velikosti programu Optimization of program to reduce memory footprint
v7 Ovládání až 32 výstupů (relé) Ability to control up to 32 outputs (relays)
v6 Automatická obnova vstupů každých x sekund Automatic refresh of inputs every x seconds
v5 Rozšíření parseru aby zpracovával jen správné 0x0D události State parser filtration to only 0x0D notifications
v4 Automatické nastavení Quida aby automaticky notifikoval všech 100 vstupů Automatic initial setup of inputs to notify over UDP/TCP
v3 Rozšíření na práci se 100 vstupy Ability to read all 100 inputs
v2 Základní funkce pro čtení stavu vstupu Basic functions for reading state-change notifications
v1 Testovací verze Initial test case

Mé články o Quidu

Tady je seznam článků, kde jsem popisoval jak Quida používám u sebe doma: