Browsed by
Tag: hlukova studie

Boj s větrnými mlýny

Boj s větrnými mlýny

Když tě to neposere zprava, tak tě to posere zleva, chtělo by se říct. Ještě ráno jsme měli skvělý pocit. Chybělo nám poslední vyjádření, které mělo trvat třicet dní, ale za pytlík bonbónů a několik ženských úsměvů nám bylo přislíbeno jeho zpracování už ke konci tohoto týdne.

Stejně tak se nám povedlo sehnat souhlas všech sousedů se stavbou, takže teoreticky můžeme žádat pouze o ohlášku a ne o stavební povolení, čímž se nám zkrátí doba čekání na souhlas stavebního úřadu. Super, úžásné, báječné, všechno nám hezky klapalo.

Až do okamžiku, kdy se mělo kompletovat vyjádření hygieny, od které už nám bylo přislíbeno KLADNÉ stanovisko. Nejdříve si paní všimla, že máme v projektu tepelné čerpadlo. Požadovala po nás tedy zpracování další hlukové studie, která  by potvrdila, že hlukem z čerpadla nebudeme rušit okolní sousedy. Zatli jsme tedy zuby a s vidinou dalších vyhozených 7 tisíc jsme projektantovi dali souhlas k poptání této studie u příslušných orgánů s kulatým razítkem.

Hygiena se ale nakonec umoudřila a souhlasila, že bude stačit produktový list námi vybraného čerpadla, čili nakonec není potřeba kompletní studie, ale pouze výpočty od projektanta. Přesto tím ale naše problémy zdaleka neskončily.

Paní si totiž všimla, že dříve zpracovaná hluková studie byla provedena pro jinou silnici, než tu, která nám vede před domem. Důvodem je její stávající rekonstrukce a tudíž nemožnost změření hluku. Navrhla nám tedy, že máme práce na projektu pozastavit až do doby, než bude silnice opět zprovozněna a měření bude možné provést. Toto řešení pro nás bylo pochopitelně nepřijatelné, protože rekonstrukce se má táhnout nejméně do podzimu, a kdoví, kdy nakonec opravdu skončí.

Momentálně jsme tedy ve stavu, kdy máme zpracovanou hlukovou studii podle požadavků hygieny, ale ta už pro ně nyní není vyhovující. Paní je totiž přesvědčená, že provoz na silnici bude velký a hluk nás bude rušit. To, že kolem nás stojí spousta dalších domů, nebo že se domy staví blíže než našich 6 m od vozovky, paní jaksi nereflektuje.

Nyní jsou tedy v jednání tato řešení:

  1. Na východní stěnu domu dát do projektu pouze fixní okna – zdaleka ne ideální řešení, ale pro nás nejméně bolavé.
  2. Posunout dům o X metrů dále od silnice – tomuto bychom se rádi vyhnuli, protože bychom tím zmenšili už tak ne moc velkou zahradu. Navíc by došlo ke kompletní změně umístění na pozemku a dost možná bychom museli žádat o všechna vyjádření znovu.
  3. Místo obyčejného plotu u silnice vybudovat 4 metry vysokou protihlukovou stěnu – toto řešení je dost drahé a navíc neprůchodné přes stavební úřad, který se už tak netvářil na náš plot do výšky 1,6 m.

Zítra bude projektant pokračovat v přesvědčování, že nejsme idioti a s určitou mírou hluku počítáme, protože jsme zkrátka koupili pozemek u hlavní silnice. Přes zarytý boj s vyšší mocí totiž stále věříme, že tato míra hluku nám ani našim dětem nezpůsobí nevratné fyzické ani mentální poškození a pravděpodobně nás ani nezabije (protože jinak by kolem silnic byla spousta prázdných domů k prodeji, což se ale neděje).

Snad se mu povede s hygienou nějak rozumně domluvit. Budeme si držet palce.